Cerere de repartitie someri

Model cerere de repartitie someri
Download aici

Cerere diminuare contributii pentru somerii angajati

Model cerere diminuare contributii pentru somerii angajati
Download aici

Tipuri de cereri

Cererea este definita ca fiind o solicitare scrisa sau orala adresata unei institutii. Scopul ei este de a solicita un drept legal. Ea poate fi adresata atat persoanelor juridice cat si persoanelor fizice. Astfel distingem doua categorii de cereri: cererea personala si cererea oficiala.

Cererea oficiala este o scrisoare formala in scris redactata dupa niste regului fixe, explicite si predefinite. Ea este folosita de obicei de catre o unitate care solicita unei alte unitati drepturile sau informatiile care i se cuvin si de care depinde rezolvarea unor activitati ale unitatii. Exemple de cereri adresate administratiei publice: cereri de aprobare si autorizatii, cereri de avizare, cereri de remitere de acte. Deasemenea, cererile de chemare in judecata sau de executare silita, precum si cererile de arbitrare intra in aceasta categorie. Redactarea acestor cereri oficiale se face la fel ca scrisorile de initiativa avand aceleasi caracterisici, ca formulare si ca structura. Astfel de formule caracteristice sunt “va rugam a aviza…”, “prin prezenta va supunem spre aprobare…”, “va rugam a dispune…”, “va rugam ca in conformitate cu… sa ne…”. Cererea oficiala se incepe prin redactarea concluziei, fiind urmata de motivarea cererii. La unele cereri, cum sunt cele legate de eliberarea unor acte personale, motivarea nu mai este necesara. Exprimarea folosita in cerere trebuie sa fie clara si precisa. Concluzia trebuie sa explice clar ce anume se cere, pe cand din motivare trebuie sa reiasa pe ce baza se solicita aceste lucruri.

Cererea personala este o scrisoare redactata de catre o persoana fizica, in calitate de cetatean sau de salariat in cadrul unei companii. Ea se adreseaza fie companiei la care salariatul lucreaza, fie unor institutii si organe de stat cu scopul de a i se indeplinii anumite drepturi prevazute prin lege. Categoriile de cereri personale variaza in functie de cui i se adreseaza si de ce anume se solicita in acea cerere. Un salariat poate sa solicite companiei la care lucreaza cereri de: eliberari sau certificari de acte, adeverinte, cereri de concediu, de transfer, de trecere la o alta categorie de retributie, de plata a alocatiei pentru copii sau altor drepturi banesti, cereri de recomandare, etc. Cand o persoana fizica doreste sa se angajeze intr-o institutie, avem: cereri de angajare, de inscriere intr-o forma de invatamant, de inscriere intr-o institutie de profil. In cazul in care un cetatean doreste sa obtina un act administrativ prin care sa obtina anumite drepturi, se redacteaza cereri pentru pensionare, carnete auto, dimplome scolare, cereri de primire a copiilor in camine, cereri de ajutor social. Iar cand o persoana considera ca i-au fost lezate anumite drepturi, el redacteaza cereri adresate organelor de justitie si parchetului.

Cum se redacteaza o cerere

Exista doua tipuri de cereri: oficiale si personale. Cererile oficiale se deosebesc prin structura lor tipizata si trebuiesc completate in cadrul institutiei respective.

Cererile personale au urmatoarele elemente:
- Formula de adresare – aici se mentioneaza functia celui careia i se adreseaza cererea urmata de cuvantul “domnule/doamna…”.
- Textul cererii – este situat in centru paginii si incepe cu expresia “subsemnatul…” urmata de numele si prenumele solicitantului, locul de munca, calitatea, adresa, fiind urmata de concluzia cererii, aceasta constituind obiectul. In unele cazuri, concluzia este urmata de o motivare fundamentata.
- Incheierea cererii poate sa fie o formula de respect, de multumire sau de salut.
- Semnatura solicitantului se amplaseaza sub text in partea dreapta.
- Adresarea scrisorii se face in subsolul paginii, realizata prin reluarea formulei initiale si completarea denumirii unitatii.
- Data se scrie in partea stanga, sub text. Ea este data la care se si inregistreaza la unitatea destinatara.

Cand redactam o cerere oficiala trebuie sa avem grija la urmatoarele aspecte:
- Limbajul sa fie unul formal, respectuos.
- Sa nu contina greseli gramaticale, de exprimare si de ortografie.
- Datele personale sa fie corecte si exacte.
- Sa se respecte asezarea in pagina a elementelor principale: formula de adresare, semnatura, data.
- Datele de identificare ale persoanelor si unitatii careia se adreseaza sa fie complete si corecte.
- Sa nu contina stersaturi sau corecturi.

Cererile atat oficiale, cat si cele personale, se redacteaza pe coli albe, de format A4.

Cerere de amanare a platii datoriei la bugetul de stat

Model cerere de amanare a platii datoriei la bugetul de stat

Download aici

Cerere de restituire taxa auto

Model cerere de restituire taxa auto

Download aici

Cerere de rambursare TVA

Model cerere de rambursare TVA pentru persoane impozabile din afara comunitatii

Download aici

Cerere de eliberare a cazierului fiscal

Model cerere de eliberare a cazierului fiscal
Download aici

Cerere de completare a vectorului fiscal

Model cerere de completare a vectorului fiscal
Download Aici

Cerere de alocatie de la stat pentru copil

Model cerere alocatie de stat pentru copil
Download Aici